To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Tin tức

Trường mầm non Hoa Mai tổ chức Hội nghị Cán bộ, viên chức, lao động năm học 2018-2019 

Thực hiện chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Triều. Căn cứ công văn ngày 15 tháng 9 năm 2018, của LĐLĐ-Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động năm học 2018-2019. Ngày 24 tháng 10 năm 2018, trường mầm non Hoa Mai long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động năm học 2018-2019.

Bé ở trường

Tài chính công khai ngày 14/11/2018 

Tổng số trẻ: 321 Tổng số tiền ăn: 321 x 14.500 = 4.654.500đ Chi ăn: 4.654.500đ ; Thừa 0; Thiếu 0

Calendar
Today: Thursday, 15 / 11 / 18
15/11

BGH: T.rực và làm việc tại trường

Thông báo

Tài chính công khai ngày 14/11/2018


Tổng số trẻ: 321

Tổng số tiền ăn : 321 x 14.500 = 4.654.500đ

Chi ăn: 6.654.500đ Thừa: 0 ;  0Thiếu

Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên