You need install Flash Player to can view this clip.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Tin tức

Chi bộ trường mầm non Hoa Mai tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2017-20120 

Thực hiện Kế hoạch số: 19-KH/ĐU ngày 13 tháng 2 năm 2017 của Đảng ủy phường Đông Triều về việc tổ chức Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2017-2020. Được sự đồng ý và chỉ đạo của Ban thường vụ Đảng ủy phường Đông Triều, ngày 20 tháng 07 năm 2017 Chi bộ trường mầm non Hoa Mai tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2017-2020

Bé ở trường
Calendar
Today: Thursday, 27 / 07 / 17
Thông báo

Tài chính công khai ngày 04/5/2017

Tổng số trẻ báo ăn
Tổng số tiền ăn của trẻ


Video clip
You need install Flash Player to can view this clip.
Bài hát yêu thích
You need install Flash Player to can view this clip.
Tài nguyên