THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017-2018


 

 

  THỨ

 

NHÓM TRẺ

 

MẪU GIÁO BÉ

 

MẪU GIÁO NHỠ

 

MẪU GIÁO LỚN

 

 

2

Sáng

Thể dục

Thể dục

Thể dục

Thể dục

 

Chiều

- Củng cố ôn luyện

- Chơi ở các góc

- Nêu gương cuối ngày

- Củng cố, ôn luyện

- Chơi ở các góc

- Nêu gương cuối ngày

- Củng cố, ôn luyện

- Chơi ở các góc

- Nêu gương cuối ngày

- Củng cố, ôn luyện

- Chơi ở các góc

- Nêu gương cuối ngày

 

 

 

3

Sáng

Văn học

Văn học

Văn học

Văn học (LQVCC)

 

 

Chiều

- Đọc đồng dao

- Chơi ở các góc

- Nêu gương

- Đọc đồng dao

- Chơi ở các góc

- Nêu gương

- Trò chơi vận động

- Chơi theo ý thích ở các góc

- Nêu gương

- Trò chơi vận động

- Chơi theo ý thích ở các góc

- Nêu gương

 

 

4

Sáng

NB

KPKH (LQVT)

KPKH  (LQVT)

KPKH (LQVT)

 

Chiều

- Chơi trò chơi dân gian

- Nêu gương

- Bé LQVATGT

- Nêu  gương

- Bé LQVATGT

- Nêu  gương

- Bé LQVATGT

- Nêu  gương

 

 

5

Sáng

     Tạo hình

     Tạo hình

(PTTC-KNXH)

      Tạo hình

(PTTC-KNXH)

         Tạo hình

(PTTC-KNXH)

 

Chiều

- Củng cố ôn luyện

- Chơi ở các góc

- Nêu gương

- Củng cố ôn luyện

- Nêu gương

- Củng cố ôn luyện

- Nêu gương

- Củng cố ôn luyện

- Nêu gương

 

 

 

6

Sáng

Âm nhạc

Âm nhạc

Âm nhạc

Âm nhạc

 

Chiều

- Vận động theo nhạc

- Nêu gương cuối tuần

- Trẻ chơi ở các góc

- Nêu gương cuối tuần

- Trẻ chơi ở các góc

- Nêu gương cuối tuần

- Trẻ chơi ở các góc

- Nêu gương cuối tuần

                                                                                                           PHÓ  HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                     (Đã ký)

                                                                                                Hoàng Thị Bích Thược


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu