Xuất bản thông tin

Thời khoa biểu năm học 2014- 2015

Thời khoa biểu năm học 2014- 2015


 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2014-2015

 

 

 

  THỨ

 

NHÓM TRẺ

 

MẪU GIÁO BÉ

 

MẪU GIÁO NHỠ

 

MẪU GIÁO LỚN

 

 

2

Sáng

Thể dục

Thể dục

Thể dục

Thể dục

 

Chiều

- Ôn bài cũ

- Chơi ở các góc

- Nêu gương cuối ngày

- Ôn bài cũ

- Chơi ở các góc

- Nêu gương cuối ngày

- Ôn bài cũ

- Chơi ở các góc

- Nêu gương cuối ngày

- Ôn bài cũ

- Chơi ở các góc

- Nêu gương cuối ngày

 

 

 

3

Sáng

Văn học

Văn học

Văn học

Văn học

 

 

Chiều

- Đọc đồng dao

- Chơi ở các góc

- Nêu gương

- Đọc đồng dao

- Chơi ở các góc

- Nêu gương

- Trò chơi vận động

- Chơi theo ý thích ở các góc

- Nêu gương

- Trò chơi vận động

- Chơi theo ý thích ở các góc

- Nêu gương

 

 

4

Sáng

NBTN

KPKH

KPKH

KPKH

 

Chiều

- Chơi trò chơi dân gian

- Nêu gương

- Bé LQVATGT

- Nêu  gương

- Bé LQVATGT

- Nêu  gương

- Bé LQVATGT

- Nêu  gương

 

 

5

Sáng

Tạo hình

Toán

Toán

Toán

 

Chiều

- Dạy hát

- Chơi ở các góc

- Nêu gương

- Tạo hình

- Nêu gương

- Tạo hình

- Nêu gương

- LQVCC (Tạo hình)

- Nêu gương

 

 

 

6

Sáng

Hoạt động với đồ vật

Âm nhạc

Âm nhạc

Âm nhạc

 

Chiều

- Vận động theo nhạc

- Nêu gương cuối tuần

- Trẻ chơi ở các góc

- Nêu gương cuối tuần

- Trẻ chơi ở các góc

- Nêu gương cuối tuần

- Trẻ chơi ở các góc

- Nêu gương cuối tuần

                                                             HIỆU TRƯỞNG

                                                                   (Đã ký)

 

                                                            Ngô Thị Nguyệt