Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Lập báo cáo trực tuyến
Đơn vị báo cáo:
Kỳ báo cáo:

Không có báo cáo

Thống kê
Bé ở trường

Tài chính công khai ngày 21/9/2018 

Tổng số trẻ: 320 Tổng số tiền ăn : 320 x 14.500 = 4.640.000đ Chi ăn: 4.640.000đ Thừa: 0 ; Thiếu 0

Lịch công tác
Hôm nay: Thứ sáu, ngày 21 / 09 / 2018
6 giờ 30

BGH : Trực và làm việc tại trường.

Thông báo

Tài chính công khai ngày 21/09/2018


Tổng số trẻ: 320
Tổng số tiền ăn : 320 x 14.500 = 4.640.000đ
Chi ăn: 4.640.000đ Thừa: 0 ; Thiếu 0

 

Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Bài hát yêu thích
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Tài nguyên