Xuất bản thông tin

Khám sức khỏe lần 1

Khám sức khỏe lần 1

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 về việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ, hôm nay ngày 23 tháng 9 năm 2013 trường Mầm non Hoa Mai phối hợp với Trung tâm y tế huyện Đông Triều khám sức khỏe định kỳ lần 1 cho trẻ nhà trẻ - mẫu giáo.

 

            Thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 về việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ, hôm nay ngày 23 tháng 9 năm 2013 trường Mầm non Hoa Mai phối hợp với Trung tâm y tế huyện Đông Triều khám sức khỏe định kỳ lần 1 cho trẻ nhà trẻ - mẫu giáo.

            Trong đợt khám sức khỏe có 255/255 trẻ được khám sức khỏe đạt 100%, Trẻ được khám trẻ về các bệnh hô hấp,  tai mũi hong, răng...và được bác sĩ phổ biến cách phòng chống sâu săng, các bệnh về đường hô hấp.

            Kết thúc đợt khám bệnh các giáo viên chủ nhiệm đã thông báo kịp thời tình hình sức khỏe của trẻ tới các bậc phụ huynh và có kế hoạch điều chỉnh để chăm sóc trẻ phù hợp góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho trẻ trong trường.

                                                                                   BBT