Xuất bản thông tin

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2012- 2013

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2012- 2013


 

PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

        TRƯỜNG MN HOA MAI                                      

                                  THÔNG B¸O                           Biểu mẫu 03

 

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2012- 2013

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Tổng số phòng

9

Số m2/trẻ em

II

Loại phòng học

 

-

1

Phòng học kiên cố

 

 

2

Phòng học bán kiên cố

7

259/170

3

Phòng học tạm

2

74/20

4

Phòng học nhờ

 

-

III

Số điểm trường

 

-

IV

Tổng diện tích đất toàn trường (m2)

1500

 

V

Tổng diện tích sân chơi (m2)

 

 

VI

Tổng diện tích một số loại phòng

 

 

1

Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2)

37

 

2

Diện tích phòng ngủ (m2)

 

 

3

Diện tích phòng vệ sinh (m2)

 

 

4

Diện tích hiên chơi (m2)

 

 

5

Diện tích nhà bếp đúng quy cách (m2)

32

 

VII

 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

 

Số bộ/nhóm (lớp)

VIII

Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập  (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… )

 

 

IX

Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác

 

Số thiết bị/nhóm (lớp)

1

Ti vi

8

1/ 1lớp

2

Nhạc cụ ( Đàn ocgan, ghi ta, trống)

 4

0.5/ 1ớp

3

Máy phô tô

 

 

5

Catsset

 

 

6

Đầu Video/đầu đĩa

5

0.625/ 1 lớp

7

Thiết bị khác

 

 

8

Đồ chơi ngoài trời

5

0.55/ 1 lớp

9

Bàn ghế đúng quy cách

130

16,25 bộ / 1 lớp

10

Thiết bị khác…

 

 

11

Máy vi tính

8

1/1 lớp

 

 

 

 

 

 

 

Số lượng (m2)

X

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/trẻ em

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

 

 

1

 

0.176/ trẻ

2

Chưa đạt chuẩn

vệ sinh*

 

 

 

 

 

(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ GDĐT về Điều lệ trường mầm non và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu )

 

 

Không

XI

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

x

 

XII

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

x

 

XIII

Kết nối internet (ADSL)

x

 

XIV

Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục

x

 

XV

Tường rào xây

x

 

                                                            Đông Triều , ngày 15 tháng 9  năm 2012

                                                   

                                                                 Thủ trưởng đơn vị

 

 

 

 

                                                                       Nguyễn Thị Thanh Vân