Xuất bản thông tin

Chi bộ trường mầm non Hoa Mai long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú.

Chi bộ trường mầm non Hoa Mai long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú.

Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam;
Thực hiện Quyết định số 177/QĐ-TU của Ban Thường vụ Đảng ủy thị xã Đông Triều, ngày 28 tháng 8 năm 2016. Chi bộ trường Mầm non Hoa Mai tổ chức Lễ kết nạp cho quần chúng: Vũ Thị Hương vào Đảng cộng sản Việt Nam


      Về dự Buổi Lễ có đồng chí Nguyễn Văn Điệp: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy- Chủ tịch HĐND phường Đông Triều cùng 20 đồng chí đảng viên trong Chi bộ có mặt đông đủ. Buổi Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, trang trọng. Đồng chí Ngô Thị Nguyệt Bí thư chi bộ nhà trường lên đọc và trao Quyết định kết nạp đảng viên cho quần chúng Vũ Thị Hương.

         Trước cờ Đảng đồng chí Vũ Thị Hương trang nghiêm đọc lời tuyên thệ và hứa sẽ     tiếp tục phấn đấu để được trở thành đảng viên chính thức. Đồng chí Ngô Thị Nguyệt thay mặt chi bộ nêu lên những quyền hạn và nhiệm vụ của người đảng viên đồng thời giao nhiệm vụ cho đồng chí: Vũ Thị Hoàng Chung tiếp tục theo dõi giúp đỡ  đồng chí: Vũ Thị Hương trở thành đảng viên chính thức.Sau thời gian phấn đấu không ngừng của quần chúng Vũ Thị Hương cùng với sự quan tâm giúp đỡ của Ban Chi ủy, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ và sự hướng dẫn tận tình của Thường vụ Đảng ủy phường Đông Triều. Đồng chí Vũ Thị Hương đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam. Từ đó thúc đẩy Chi bộ trường Mầm non Hoa Mai ngày càng lớn mạnh về đội ngũ cũng như chất lượng đảng viên.